KICK OUT LOCAL PROBLEMSEPP platforma

EPP – platforma za promovisanje aktivizma mladih nastala u KICK-u kao doprinos poboljšanju brige o mladima. EPP platforma je prostor za one koji su spremni kroz svoje pozitivne primjere i društveni  angažman naše društvo učiniti boljim.