O nama

Udruženje „Mladi Volonteri“ je apolitična, neprofitna, volonterska i humanitarna organizacija.

Misija Udruženja: Obezbjediti mogućnosti za edukaciju, građansku participaciju, humanitarno i volontersko angažovanje svih zaintersovanih osoba u kreiranju pozitivnih demokratskih promjena i društva sa jednakim pravima za sve.

Vizija Udruženja: Jačati, promovisati, osnaživati mlade i druge članove društva kao inicijatore demokratskih promjena i nosioce procesa kojima će se kreirati društvo jednakih prava i mogućnosti za sve u Bosni i Hercegovini.

Kontakt

Email: volonteribih@gmail.com
info@mladivolonteri.org

Adresa: Kovacica 2, 71300 Visoko,

Bosna i Hercegovina

Phone: +387 (0)60/300-31-31