Fond Omladinske banke zajednički obezbjeđuju Fondacija Mozaik i Općina Breza.

Šta omladinska banka podržava?        

  • Projekte koji se realiziraju na području općine Doboj Jug s ciljem jačanja saradnje i poboljšanje života mladih na bilo koji način
  • Orginalne, zanimljive i korisne projekte koji podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive
  • Projekte koji odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaja na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine
  • Projekti iz oblasti:informisanja mladih i participacije, omladinski rad i organizovanje, zdravstvena zaštita, socijalni položaj, omladinsko poduzetništvo, kultura i obrazovanje, mobilnost i slobodno vrijeme mladih, zaštita životne sredine
  • Projekti koji imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije, određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta, ispunjavaju kriterije ( ko i šta) za podršku iz fonda Omladinske banke, jasno definisan i tačan budžet i predati prije isteka roka za prijavljivanje.

Napomena: Omladinske banke nisu formalno registrovane. Osnivaju ih i obezbjeđuju finansijska sredstva Općine u suradnji sa Fondacijom Mozaik. Omladinskom bankom upravljaju timovi mladih ljudi odabrani javnim pozivom i edukovani kroz program Fondacije Mozaik

https://www.facebook.com/obbreza/