Skraćeni naziv: UM Odraz

Omladinska br.1, Mravići

74203 Matuzići

e-mail: odraz©live.com

tel. : 061 416 134

Misija: Učešće u lokalnom razvoju Općine Doboj Jug

Vizija: Bolji uslovi za mlade u segmentu sporta, kulture, odrazovanja kroz organizovanje raznih radionica i manifestacija.

Aktuelni projekti, 2021.

Srednjovijekovno utvrđenje Gradina Doboj Jug ( pokušati oživjeti turistički potencijal u općini Doboj Jug )Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport Ze Do kantona  
„ Da nije bilo nacionalizma…“ ( dokumentarni dugometražni film – zadatak projekta )Crs PRO Budućnost, Institut za razvoj mladih KULT
V Noćni malonogometni turnir ( tradicionalni turnir u organizaciji UM „Odraz“)Omladinska banka, Fondacija MOZAIK