Udruženje „Naša djeca“ Zenica osnovano je u martu 1992. godine sa osnovnim ciljem da kroz različite aktivnosti implementira Konvenciju UN o pravima djeteta. Korisnici Udruženja su djeca starosne dobi od 3 do 18 godina i mladi od 18 do 25 godina, koji imaju potrebu da organizovano i kvalitetno koriste svoje slobodno vrijeme, prepoznaju vlastite interese i talente, slobodno izraze svoje mišljenje i stavove