Studio Teatar je osnovan 2017. godine s ciljem afirmacije teatarske i drugih srodnih umjetnosti, kako na području grada Zenica, tako i u susjednim gradovima, ali i na području cijele Bosne i Hercegovine. Studio Teatar su osnovali afirmisani umjetnici prevashodno iz oblasti teatarske umjetnosti, ali i umjetnici iz srodnih oblasti, kao što su književnost, pedagogija, sociologija i dr. naučnih i umjetničkih disciplina. Osnovna misija Studio Teatra je razvijanje svijesti o važnosti teatarske umjetnosti, kao i umjetnosti uopće, kroz realizaciju različitih kulturnih i društveno angažovanih projekata. Usmjerenje Studio Teatra je fokusirano prije svega na teatarsku umjetnost i produciranje različitih teatarskih sadržaja, događaja i programa koji se ogledaju u vidu predstava, performansa, festivala, umjetničkih radionica i sl. U okviru samostalne produkcije jedan od najznačajnijih projekata Studio Teatra je međunarodni teatarski festival „Ljetne večeri Studio Teatra“ koji se održava u ljetnom periodu na otvorenom u Zenici, te je jedini teatarski festival pod „otvorenim nebom“ u Bosni i Hercegovini. Kako festival postoji od 2017. godine, tako je i postao mjesto na kojem svake godine više hiljada posjetitelja uživa u najboljim predstavama iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona. Trenutno Studio Teatar u okviru svog repertoara ima pet predstava , a to su: komedija „Državni lopov“, Duodrama „Derviš i smrt“, Muzičko-poetski performans „Ostajte ovdje“, predstava za mlade „Mladi u doba korone“ i predstava za djecu „Dječak koji ne želi da odraste“. U svom članstvu „Studio Teatar“ okuplja afirmisane umjetnike, ali i mlade kreativne ljude koji vole i uživaju teatar i koji su aktivno uključeni u realizaciju svih projekata. Od 2021. godine Studio Teatar je partner u realizaciji projekta “The Ways of the Heroes” koji je podržan od strane Kreativne Evrope, (CREATIVE EUROPE Culture Sub-programme Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans.) kao i nosilac projekta „Osjeti Teatar“ podržanog od Internacionalne organizacije za migracije (IOM). Također, 2020. i 2021. godine Studio Teatar producira dokumentarno-igrani televizjski serijal „Bio jednom jedan“ u trajanju od 12 epizoda, što je ujedno i početak rada profesionalne video produkcije koja za cilj ima realizaciju različitih kreativnih televizijskih i filmskih projekata.