Ja sam Ena Sikira, imam 20 godina i studentica sam prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Za sebe mogu reći da sam jedno pozorišno dijete, jer se na daskama koje život znače „igram“ već preko 10 godina. Kroz pozorišnu umjetnost sam izgradila sebe, stekla samopouzdanje, te upoznala mnoge ljude koji su pozitivno uticali na formiranje moje ličnosti. Također, od prvog razreda srednje škole sam član mnogobrojnih nevladinih organizacija. Kroz svoj društveni angažman u tim organizacijama, nastojim ponuditi efikasna rješenja za probleme današnjeg društva. Moj glas, kao i glas drugih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, čuje se i kroz omladinsku emisiju „Iz mlade zjenice“. Emisija okuplja mladu, kretivnu i vrijednu ekipu novinara i voditelja, koji svake sedmice pripremaju emisiju koja obuhvata svestranu analizu konkretnih problema i pitanja o kojima razmišljaju mladi i predlaže rješenja za njih.
Svoju društvenu zajednicu vidim kao zajednicu punu talentovanih, perspektivnih i inteligentnih ljudi. Za sebe mogu reći da sam neko ko ne planira napustiti Bosnu i Hercegovinu, jer smatram da BiH ima veliki potencijal koji mi, „na kojima svijet ostaje“, moramo iskoristiti.
Mogućnosti koje moja društvena zajednica pruža mladima su brojne, od uključivanja u nevladine organizacije do apliciranja na mnogobrojne grantove i pozive za razne seminare, edukacije i kampove. Međutim, problem je u svakoj pasivnoj jedinki ponaosob. Sve dok budemo htjeli promjenu, a i dalje ostajali u komfor zoni, ona se neće desiti.
Želim mijenjati svijet oko sebe. No, promjena treba početi od nas samih. Nastojim sebe izgraditi kroz formalno i neformalno obrazovanje, kako bih postepeno postala osoba koja u društvu može napraviti snažnu promjenu. Naravno, uz druge ljude sličnog razmišljanja.
Ja kao pojedinac utičem na društvene procese u zajednici u kojoj živim tako što gradim sebe kroz formalno i neformalno obrazovanje, a zatim to stečeno znanje prenosim na druge. Kroz pozorišnu umjetnost ukazujem na anomalije našeg društva, kroz debate na Pravnom fakultetu pokrećem diskusiju o tim anomalijama, a kroz emisiju „Iz mlade zjednice“ tražim sagovornike pomoću kojih mogu ponuditi riješenja za te probleme.
Mislim da mogu svoj doprinos dati time što druge mlade ljude kroz svoj društveni angažman afirmišem da ne prolaze pasivno kroz društvene promjene koje nam se dešavaju, nego da aktivno učestvuju u njima i sami ih kreiraju.
Sebi dajem za obavezu da budem dio slagalice koja se zove bolja budućnost Bosne i Hercegovine. Pri tome, želim ostati dobar i pošten čovjek, te uvijek birati ono što je ispravno.Da nikad ne prestanem raditi na sebi, učiti i ponositi se sobom.
Na kraju vam želim reći da nikada neće biti bitno ono što vam drugi ljudi pričaju iza leđa, iza su s razlogom! Neka vam negativni komentari budu gorivo koje će vas pokrenuti. Sve bude i prođe, ali vaša djela ostaju zauvijek.