PARTNERI

Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – #ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).