Kick your talent

Cilj programa Kick your talent je razviti kompetencije i vještine mladih (17 – 30 godina) radeći na konkretnim izazovima identifikovanim u općini Kakanj kroz dobro organizirano takmičenje u kojem timovi prijavljuju ideje i dobijaju stručnu, tehničku i logističku podršku da ih razviju u konkretna poslovna i društvena rješenja.

Kick your talent organizira Udruženje „Alternative“ Kakanj u okviru projekta Kreativni inovacijski centar Kakanj (Kick) u partnerstvu sa UNDP – program ReLOaD i Općinom Kakanj

Upute za takmičenje:

  1. Okupite tim od tri (3) osobe od 17 do 30 godina i prijavite se za učešće na događaju
  2. Prilikom prijave potrebno je da odaberete temu iz uputstva na koju ćete razvijati rješenje: (1) Oživite turističku viziju Kaknja i/ ili (2) Kupujmo domaće
  3. Preuzmite kratko uputstvo na zadanu temu i pripremite se za takmičenje
    1. Oživite turističku viziju Kaknja
    2. Kupujmo domaće

Rok za prijavu: 11.4.2019.

P R I J A V A

[everest_form id=”996″]