O nama Udruženje „Mladi Volonteri“ je apolitična, neprofitna, volonterska i humanitarna organizacija. Misija Udruženja: Obezbjediti mogućnosti za edukaciju, građansku participaciju, humanitarno Pročitaj više