Skraćeni naziv JOM Jelaj

 Jedinstvena organizacija mladih je nevladina, nestranačka, neprofitna i multinacionalna organizacija civilnog društva koja kroz kreiranje i jačanje lokalnih kapaciteta u svim sektorima društva radi na rješavanju problema u zajednici.

Adresa: Maršala Tita bb, Tešanj

e.mail: jom_jelah@hotmail.com

Misija Organizacija

– izgradnja kapaciteta kroz organizovanje edukativnih radionica i drugih vidova neformalnog obrazovanja;

– animiranje i stvaranje navike kod građana da aktivno učestvuju u svim sferama života i rada zajednice u kojoj žive;

– socijalna integracija građana unutar i između osnovnih sektora društva kao vid smanjenja nacionalne i regionalne i sektoralne polarizacije;

– promovisanje tolerancije, mira, humanih odnosa, opštih ljudskih prava i sloboda, integracije;

– multikulturalnosti i ideje izgradnje povjerenja i kvaliteta zajedničkog življenja;

– zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog položaja mladih u društvu kao i za uzdizanje ekološke svijesti pojedinca i društva;

– kreiranje i razvoj radionica i malih preduzeća na bazi privredno – društvenih djelatnosti.

www.facebook.com/Jedinstvena.organizacija.mladih