U prostorijama Kreativnog inovacijskog centra Kakanj – Kick organizirana je još jedna ceremonija dodjele certifikata za uspješne polaznike drugog ciklusa škole programiranja.

Certifikate je uručio Emin Šehić, voditelj škole programiranja u KICK-u.

Nova obuka počinje za nešto više od mjesec dana i bit će najavljena na društvenim portalima i portalu Kick-a.