KICK OUT LOCAL PROBLEMS –  Škola programiranja

Za srednjoškolce – podloga za buduće profesionalno usmjeravanje i usavršavanje a za one sa završenim fakultetima prekvalifikacija u programere, danas aktulno zanimanje