Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH je ujedinjeno tijelo svih savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini koje se zalaže za postojanje i efikasno funkcionisanje savjeta/vijeća učenika u svih srednjim školama na nivou države. Ovo tijelo čine predsjednici savjeta/vijeća učenika u čitavoj Bosni i Hercegovini koji zajedno predstavljaju grozd aktivizma Bosne i Hercegovine. Među srednjoškolcima popularnija po skraćenici kao mreSVUBiH, postoji od 2011. godine i aktivno se zalaže za podjednake prilike za sve srednjoškolce. mreSVUBiH se osim o pravima učenika, brine i o njihovim obavezama, prilikama i mogućnostima. U Centru za mlade Zenica smješteno je sjedište za Zenicu i Zeničko-dobojski kanton.