Omladinska banka nudi priliku mladim ljudima da implementiraju svoje projekte kao i da kreiraju vlastiti biznis

Omladinska banka Zenica osnovana je u januaru 2020. godine potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Grada Zenice i Fondacije Mozaik. Memorandum o saradnji je potpisan na period 2020.-2023. godine kojim se uspostavlja Omladinska banka Zenica. Obzirom da se tek osnovala naša banka, kroz naš prvi odobreni projekat “Sam svoj gazda”, nastojat ćemo da kroz aktivnu promociju naše OB, omogućimo mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz: pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja, učešća u raspodjeli fondova kao i pokretanju vlastitog biznisa.

https://www.facebook.com/obzenica/