Adresa: Dom  kulture,  Novi  Miljanovci

Pošta: 74264, Jelah

Grad/općina: Tešanj

Regija/kanton:  ZE-DO Kanton

Država: Bosna  i  Hercegovina

KONTAKT

Telefon: 062/276-169  Merzudin Kruško;

             062/984-105  Haris  Kruško;

             061/425-261  Haris  Smajić;

E-mail:  oknovimiljanovci@outlook.com