Omladinsko udruženje REaktiv (u zvaničnim dokumentima „REaktiviraj“) osnovano je 26.12.2012. godine na Osnivačkoj skupštini u Muzeju Grada Zenice. Naša vizija je biti vodeća omladinska organizacija u BiH koja će stvarati aktivne mlade građane/ke koji će kreirati bolje uslove života mladih, jačanjem njihovih kapaciteta kroz neformalno obrazovanje i učešćem u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih. Naša misija je razvijati mlade kroz edukacije i poticati ih na kritičko razmišljanje, da bi učestvovali u zagovaračkim i drugim kampanjama, što će doprinijeti učešću mladih u procesu donošenja odluka koje ih se tiču. REaktiv je inicijator osnivanja Centra za mlade Zenica i Upravitelj Centra.

https://www.reaktiviraj.org