KICK OUT LOCAL PROBLEMS – Program edukacije i podrške za razvoj društvenih inovacija

KICK-ovo nagradno takmičenje “Kick your talent” rezultiralo je društvenim inovacijama mladih Kakanjaca na teme: Kupujmo domaće, Ostvarimo turističku viziju Kaknja, Aerozagađenje i Pasivnost mladih. Dva mjeseca prijavljeni timovi u KICK-u su, kroz radionice Design thinking i uz stručnu podršku, na kreativan i efikasan način i u kreativnom okruženju razvijali ideje i ponudili rješenja za neke od lokalnih problema.