Život će vam dati nove uloge. Znamo da ćete ih odigrati kao ove koje ste igrali kao djeca, raja, učenici, kickovci…mi ćemo vas uvijek zvati na bis, jer ne želimo gledati predstave bez omladine koju zaslužuje svaki grad…

Putujte putevima koje ste sami izabrali, neka oni budu posuti uspjehom, srećom i ljubavlju.

Vraćajte se korijenima i staroj raji, neka vam to bude utočište.

Alma Omerbegović, Adis Alajbegović, Ena Sikira, veliko je zadovoljstvo biti dio vaših života.