Kao roditelji djece oboljele od dijabetesa već duži niz godina djelujemo u našoj zajednici u pravcu rješavanja problema djece oboljele od dijabetesa. Na održanoj Osnivačkoj skupštini, izabran je Upravni odbor koji je proveo niz aktivnosti oko registracije udruženja i provođenja administrativnih procedura. Određeno je da zvaničan naziv udruženja: Udruženje djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu Udruženje je registrovano u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, prijavljeno u Zavod za statistiku i Poreznu upravu, otvoren račun u NLB banci, sklopljen ugovor sa knjigovodstvenim servisom. U tom smislu smo pristupili Federalnom savezu dijabetoloških udruga, koji provodi neke od politika i smjernica IDF-a (Internacionalne dijabetološke federacije).

Tako smo postali učesnici težišnih aktivnosti na federalnom nivou:

Najznačajnije kampanje:

• Za život sa manje boli (sa ciljem obezbjeđenja pumpica i senzora za djecu)

• Tražimo odgovornost (sa ciljem sistemskog rješavanja prava oboljelih, ustanovljenje Registra isl.)

• godišnje obilježavanje Dana dijabetesa 14.11.

• zagovaranje kod predstavnika vlasti, idr.

Jedan od naših predstavnika član je Upravnog odbora Federalnog saveza