Željeznička bb, Olovo

Tel/fax: 032 825 141

Kontakt osoba: Hajrudin Begović, tel.:061 458.967

Udruženje okuplja djecu ,omladinu i sve starije osobe sa invaliditetom sa područja općine Olovo nastojeći kroz razne vidove pomoći i olakšati ovoj populaciji u rješavanju njihovih svakodnevnih problema.Zahvalajujući saradnji sa drugim udruženjima uspjeli su zaposliti sedam osoba sa invaliditetom ,kaže Begović.
Udruženje se uglavnom finansira kroz projekte i donacije pojedinaca i organizacija iz BiH i dijaspore