Udruzenje mladih”DictumFactum”

Adresa: Ul. Ilijasa Smajlagića 31

Tel.: 032 603-751

E.mail: ugdf@outlook.com

Kontakt osoba: Enna Zone Đonlić

e-mail enna_zone@hotmail.com

Programski ciljevi i djelatnost Udruženja su:
-Edukacija i stručno obrazovanje članova udruženja;
-Informiranje/savjetovanje mladih;
-Izrada projekata za kvalitetno osmišljavanje slobodnih aktivnosti mladih;
-Zaštita prirode i okoliša;
-Suradnja sa drugim udruženjima i asocijacijama;
-Djelovanje na planu kulture i umjetnosti;
-Edukacija mladih iz oblasti ljudska prava

www.facebook.com/umdfmaglaj