Dragi naši partneri,

u toku je uspostavljanje Kreativnog inovacionog centra Kakanj (KICK) koji će između ostalog povezivati mlade poduzetnike i poslovne subjekte (kompanije svih profila) zainteresovane za unaprijeđenje svojih poslovnih modela.
U svrhu kreiranja što kvalitetnijih usluga KICK-a za poslovne subjekte, odlučili smo da zamolimo poduzetnike da nam daju povratnu informaciju o svojim potrebama i vrstama potencijalne saradnje. Molimo Vas da iskreno odgovorite na pitanja iz ove kratke anonimne ankete, značajna nam je svaka vaša povratna informacija. Imajte na umu da ne postoje tačni ili pogrešni odgovori, svaki vaš iskreni odgovor je više nego dobrodošao za kreiranje što bolje saradnje za zainteresovane poduzetnike/ kompanije.

za odgovore Vam je potrebno 4 minute

Anketu možete otvoriti OVDJE